Tugiteenused      Huviringid      
1 rühm Liblikad TERE, PÄIKE, TERE TUUL, TERE, VÄIKENE JA SUUR! 1. rühm Liblikad

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

1. rühm Liblikad aiarühm (3-7 aastased lapsed)

Rühma telefon:53026915

Igapäevane infovahetus toimub Eliisi veebikeskkonnas

Õpetajad MERILIN ja MARIS (Krista tööleping peatatud)

Õpetaja abi ANNIKA

1. rühm Liblikad

Liblikate rühmas on lapsed vanuses 3 – 7 aastat.

Kujundame lastes sõbralikku ja kokkuhoidvat kollektiivi, toetades seda kiusamisest vaba lasteaia metoodikaga, joogaharjutustega, emotsionaalset arengut toetavate tegevustega ja vaikuseminutite harjutustega.

Lapse individuaalset õppimist toetame läbi mängu kaudu õppimise ja Montessori pedagoogikal põhinevate õppevahendite kasutamise.

Oma tegevuste planeerimisel arvestame iga lapse isiksusega.

 

AASAL, KUS ÕITSEMAS TUHANDEID LILLI
LIBLIKAS AEGLASELT LENDAB SEAL RINGI.
TIIVAD ON VÄSINUD, PUHKAMA PEAB,
ÕIELE ÕRNALT END ISTUMA SEAB

KÕLAB ÜLE MAA JA MERE-
MEIE IGAHOMMIKUNE TERE.
TERE, PÄIKE, TERE TUUL,
TERE, VÄIKENE JA SUUR!

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabu maja
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

1 rühm Liblikad

1 rühm Liblikad aiarühm (3-7 aastased lapsed) Rühma telefon:53026915 Igapäevane infovahetus toimub Eliisi veebikeskkonnas Õpetajad MERILIN ja MARIS (Krista tööleping peatatud) Õpetaja abi ANNIKA Liblikate rühmas on lapsed vanuses 3 – 7 aastat

1. rühm Liblikad

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabu Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
            4761 027
Kummeli 5, Tartu