Tugiteenused      Huviringid      
Hoolekogu liikmed 2021 nr O-21-0024  Tartu Lasteaed Klaabu hoolekogu koosseisu kinnitamine  Hoolekogu liikmed

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

Hoolekogu liikmed

Hoolekogu esimees Riina Raasuke

Hoolekogu aseesimees Ave Sadam

1. rühm Liblikad

Riina Raasuke, Maiu Ehasalu

2. rühm Põrnikad

 Annika Kaldoja, Kadi Kalm 

3. rühm Siilid

Ave Sadam, Veronika Vikkisk

4. rühm Linnud

Anna-Liisa Ingver, Kristjan Rea

5. rühm Kalad

Vladislav Annikov, Sirle Vinkman

6. rühm Nipid

Mari-Liis Sellis, Martin Pajuste

Pedagoogide esindaja Külli Rood

Tartu LV haridusosakonna esindaja Riina Voore (telefon 7361 449, e-post: )

 

Tartu Linnavalitsus Haridusosakond otsus 15.10.2021 nr O-21-0024 

Tartu Lasteaed Klaabu hoolekogu koosseisu kinnitamine 

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabu maja
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Hoolekogu liikmed

Hoolekogu esimees Riina Raasuke Hoolekogu aseesimees Ave Sadam 1 rühm Liblikad Riina Raasuke, Maiu Ehasalu 2

Hoolekogu liikmed

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabu Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
            4761 027
Kummeli 5, Tartu