Tugiteenused      Huviringid      
Hoolekogu liikmed õppeaastaks Hoolekogu liikmed

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

Hoolekogu liikmed

Hoolekogu esimees Maiu Ehasalu

Aseesimees Riina Raasuke

1. rühm Liblikad

Riina Raasuke, Maiu Ehasalu

2. rühm Põrnikad

 Annika Kaldoja, Katrit Karus 

3. rühm Siilid

Ave Sadam, Lenne-Triin Kõrgvee

4. rühm Linnud

Geiu Lember, Kristjan Rea

5. rühm Kalad

Kristel Panksep, Triin Terasmaa

6. rühm Nipid

Mari-Liis Sellis, Tatjana Zjatjuk

Pedagoogide esindaja Külli Rood

Tartu LV haridusosakonna esindaja Riina Voore (telefon 7361 449, e-post: )

 

Tartu Linnavalitsuse korraldus 13.10.2020 nr 1098

Tartu Lasteaed Klaabu hoolekogu koosseisu kinnitamine 2020/2021. õppeaastaks.

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabu maja
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Hoolekogu liikmed

Hoolekogu esimees Maiu Ehasalu Aseesimees Riina Raasuke 1 rühm Liblikad Riina Raasuke, Maiu Ehasalu 2

Hoolekogu liikmed

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabu Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
            4761 027
Kummeli 5, Tartu