Tugiteenused      Huviringid      
3 rühm Siilid   3. rühm Siilid

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos
3. rühm Siilid aiarühm (3-4 aastased lapsed)

Rühma telefon: 53301035
Igapäevane infovahetus toimub Eliisi veebikeskkonnas
Õpetajad EDA ja LY

Õpetaja abi SIRJE

3. rühm Siilid
3. rühm Siilid

Siililaps on ikka usin –

päevad täis tal toimetusi:

raamatutest tähti uurib,

jookseb, mängib, numbreid puurib,

joonistab ja laulu lööb,

hästi kõiki toite sööb.

 

Siilikesed on lõbusad ja hakkajad sellid, kes püüavad olla sõbralikud ja viisakad. Nad tunnevad huvi ümbritseva vastu ning tahavad kõike proovida ja katsetada. Väikestele Siilikestele meeldib õppida läbi mängu ja teha seda koos sõpradega. Koos mängides ja tegutsedes õpivad nad teistega koostööd tegema ja arvestama. Siilikeste eneseregulatsiooni ja arengut toetavad laste jooga, hingamisharjutuste ja  Montessori vaikusemängu kasutamine.

2019. a õppeaastast alustasime õppe- ja kasvatustöös lego ning robootikaga.

 

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabu maja
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

3 rühm Siilid

3 rühm  Siilid aiarühm (3-4 aastased lapsed) Rühma telefon : 53301035 Igapäevane infovahetus toimub Eliisi veebikeskkonnas Õpetajad EDA ja LY Õpetaja abi SIRJE Siililaps on ikka usin – päevad täis tal toimetusi: raamatutest tähti uurib, jookseb, mängib, numbreid puurib, joonistab ja laulu lööb, hästi kõiki toite sööb

3. rühm Siilid

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabu Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
            4761 027
Kummeli 5, Tartu