Tugiteenused      Huviringid      
Menüü   Menüü

Klaabumaal üheskoos

loovaks ja hoolivaks mänguhoos

Menüü

Nädalamenüüd on lisatud failidena.

 

 

pdf (.pdf 53,3Kb), pdf (.pdf 53,2Kb), pdf (.pdf 52,5Kb), pdf (.pdf 52,8Kb).

Lapse puudumisest teatamine ja lapse toitlustamine

(Alus: „Tartu koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" Tartu Linnavalitsuse määrus 30.06.2015 nr 10) § 15, 20;  Tartu Lasteaed Klaabu kodukord punkt 7.1).

 

1. Lapsevanemal on võimalik   lapse toidukordasid muuta, kui ta teatab sellest ette vähemalt seitse kalendripäeva enne selle nädala algust, mil toidukordade muutmist soovib.

 

2. Lapse puudumisest tuleb õpetajat teavitada hiljemalt toitlustamisele  eelneva tööpäeva kella 15.00 (õpetaja märgib  järgmise hommiku sööjate arvu kööki) Kui lapsevanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb lapsevanemal tasuda puudutud  päeva hommikusöögi eest. Saatke teade lapse puudumisest ELIIS´i.

 

3. Lapse  lasteasutusse toomisel ja koha kasutamisel järgib lapsevanem lasteaia kodukorda ning  rühma tegevus- ja päevakava.  Laps tuleb tuua lasteaeda õigeaegselt, hiljemalt  kell 9.00. Õpetaja märgib kell 9.00-ks  kööki sööjate arvud lõunaks ja ooteks. Kella 9.10  paiku algavad õppetegevused. Õppetegevuste ajal lapse toomine lasteaeda segab tegevust ja häirib lapsi. Erandolukordadest  õpetajaid eelnevalt teavitada.

 

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

s2/1_912_403_Jalusesse_karu_programmi_logo.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Koostöö, avatus ja areng
Tartu Lasteaed Klaabumaa kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu maja lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Menüü

Nädalamenüüd on lisatud failidena     (

Menüü

klaabu.tartu.ee © 2024 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabumaal üheskoos loovaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
Kummeli 5, Tartu