Tugiteenused      Huviringid      
Tervelt ja targalt suureks   Tervelt ja targalt suureks

Klaabumaal üheskoos

loovaks ja hoolivaks mänguhoos

Tervelt ja targalt suureks

Terviseedendus on tervikprotsess, see on koostöö laste tervise säilimise ja tugevdamise nimel. Koostöös huvigruppide- ja koostööpartneritega viiakse läbi või osaletakse erinevates terviseprojektides. Tervisesõbralike harjumuste ehk tervisliku eluviisi kujundamine toimub kogu koolieelsel perioodil. 

 

Oleme tervist edendav lasteaed (TEL).

Aastast 2023. kuulume tervist edendavate töökohtade võrgustikku (TET).

 

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

s2/1_912_403_Jalusesse_karu_programmi_logo.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Koostöö, avatus ja areng
Tartu Lasteaed Klaabumaa kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu maja lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Tervelt ja targalt suureks

Terviseedendus on tervikprotsess, see on koostöö laste tervise säilimise ja tugevdamise nimel Koostöös huvigruppide- ja koostööpartneritega viiakse läbi või osaletakse erinevates terviseprojektides

Tervelt ja targalt suureks

klaabu.tartu.ee © 2024 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabumaal üheskoos loovaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
Kummeli 5, Tartu