Tugiteenused      Huviringid      
Kuidas luua uut Eliisi   Eliisis SÕNUMITE saatmisel on hea teada järgmist: - kui lapsevanem saadab SÕNUMI rühmale, siis näevad seda rühma personal, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, tugispetsialistid ja juhtkonna liikmed - kui saata SÕNUM nimeliselt, siis näeb seda konkreetne isik Kuidas luua uut Eliisi kasutajat

Klaabumaal üheskoos

loovaks ja hoolivaks mänguhoos

Kuidas luua uut Eliisi kasutajat

Lasteaed kannab uue lapse rühma nimekirja Eliisis. Lapsevanem esitab taotluse Eliisi ligipääsuks alates lapse lasteaeda tuleku päevast. Lapsevanema taotluse kinnitab lasteaia juhtkonna liige ja seejärel on vanemal ligipääs olemas.

 

Eliisis SÕNUMITE saatmisel on hea teada järgmist:

- kui lapsevanem saadab SÕNUMI rühmale, siis näevad seda rühma personal, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, tugispetsialistid ja juhtkonna liikmed

- kui saata SÕNUM nimeliselt, siis näeb seda konkreetne isik

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

s2/1_912_403_Jalusesse_karu_programmi_logo.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Koostöö, avatus ja areng
Tartu Lasteaed Klaabumaa kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu maja lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Kuidas luua uut Eliisi

Lasteaed kannab uue lapse rühma nimekirja Eliisis Lapsevanem esitab taotluse Eliisi ligipääsuks alates lapse lasteaeda tuleku päevast

Kuidas luua uut Eliisi kasutajat

klaabu.tartu.ee © 2024 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabumaal üheskoos loovaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
Kummeli 5, Tartu