Tugiteenused      Huviringid      
Hoolekogu liikmed oktoobril 2023 nr O-23-0020 Tartu Lasteaed Klaabumaa hoolekogu koosseisu kinnitamine  Hoolekogu liikmed

Klaabumaal üheskoos

loovaks ja hoolivaks mänguhoos

Hoolekogu liikmed

Klaabu maja

1. rühm Liblikad

Ruth Kens, Sirle Vinkman

2. rühm Põrnikad

Keiti Kungla-Lilo, Käbi Laan

3. rühm Siilid

Veronika Vikkisk, Ave Arak

4. rühm Linnud

Ave Sadam, Mari- Liis Sellis

5. rühm Kalad

Marianne Rebase, Liisa Liivak

6. rühm Nipid

Martin Pajuste, Mari Liis Puiestik

Pedagoogide esindaja Maris Märtsin

Sireli maja

7. rühm Lepatriinud

Sigrid Karelson, Oliver Aasmets

8. rühm Liblikad

Lotta Leesmaa-Tuus, Riina Raasuke

9. rühm Mesimummud

Maarja Heinla, Astra Puusepp

Pedagoogide esindaja Anneli Sass

Tartu LV haridusosakonna esindaja Riina Voore (telefon 7361 449, e-post: )

 

Hoolekogu esimees  on Lotta Leesmaa-Tuus (Sireli maja)

Hoolekogu aseesimees on  Keiti Kungla- Lilo (Klaabu maja)

Tartu Linnavalitsuse Haridusosakonna otsus 9. oktoobril 2023 nr O-23-0020

Tartu Lasteaed Klaabumaa hoolekogu koosseisu kinnitamine 

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

s2/1_912_403_Jalusesse_karu_programmi_logo.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Koostöö, avatus ja areng
Tartu Lasteaed Klaabumaa kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu maja lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Hoolekogu liikmed

Klaabu maja 1 rühm Liblikad Ruth Kens, Sirle Vinkman 2

Hoolekogu liikmed

klaabu.tartu.ee © 2024 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabumaal üheskoos loovaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
Kummeli 5, Tartu