Tugiteenused      Huviringid      
Tartu Lasteaed Klaabumaa meeskond rühm Lepatriinud õpetajad JANE abiõpetaja KATI õpetaja abi LJUDMILA Erialaspetsialistid muusikaõpetaja JANA liikumisõpetaja MARIKA Tugispetsialistid tugiteenuste koordinaator-  logopeed ANNIKA   Väliskoristust teostab Klaabu ja Sireli majas Krausberg Eesti OÜ ja korrashoiuteenust osutab Arkaadia Haldus OÜ Tartu Lasteaed Klaabumaa meeskond

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

Tartu Lasteaed Klaabumaa meeskond

Juhtkond

direktor JANA
õppealajuhataja AITA
asjaajaja KAIRI

Klaabu maja

1. rühm Liblikad

õpetajad MERILIN ja MARIS

õpetaja abi ANNIKA

2. rühm Põrnikad

õpetajad EMERI ja ESTI

õpetaja abi KATI

3. rühm Siilid

õpetajad EDA ja LY

õpetaja abi SIRJE

4. rühm Linnud

õpetaja KAIRI ja JANE

õpetaja abi GERLE

5. rühm Kalad

õpetaja MAIU ja LIIS

õpetaja abi HELLE ja KAIRE

6. rühm Nipid

õpetajad KATRIN ja TRIINA

õpetaja abi LIIS

Erialaspetsialistid

muusikaõpetaja TÄHTI

liikumisõpetaja MAYREN

Tugispetsialistid

logopeed EVE

tugiteenuste koordinaator ANNIKA

eripedagoog KAISA

Abipersonal

majaperenaine ÜLLA

Sireli maja

7. rühm Mesimummud

õpetaja HEILI

abiõpetaja ÜLLE

õpetaja abi KADI

8. rühm Liblikad

õpetajad JANE ja ANNELI

õpetaja abi MERLIN

9. rühm Lepatriinud

õpetajad JANE

abiõpetaja KATI

õpetaja abi LJUDMILA

Erialaspetsialistid

muusikaõpetaja JANA

liikumisõpetaja MARIKA

Tugispetsialistid

tugiteenuste koordinaator- logopeed ANNIKA

 

Väliskoristust teostab Klaabu ja Sireli majas Krausberg Eesti OÜ ja

korrashoiuteenust osutab Arkaadia Haldus OÜ.

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Tartu Lasteaed Klaabumaa meeskond

Juhtkond direktor JANA õppealajuhataja AITA asjaajaja KAIRI Klaabu maja 1 rühm Liblikad õpetajad MERILIN ja MARIS õpetaja abi ANNIKA 2

Tartu Lasteaed Klaabumaa meeskond

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
            4761 027
Kummeli 5, Tartu