Tugiteenused      Huviringid      
Tartu Lasteaed Klaabumaa meeskond rühm Mesimummud õpetaja HEILI abiõpetaja ÜLLE õpetaja abi KADI Erialaspetsialistid muusikaõpetaja JANA liikumisõpetaja MARIE Tugispetsialistid tugiteenuste koordinaator-  logopeed ANNIKA   Väliskoristust teostab Klaabu ja Sireli majas Krausberg Eesti OÜ ja korrashoiuteenust osutab Arkaadia Haldus OÜ Tartu Lasteaed Klaabumaa meeskond

Klaabumaal üheskoos

loovaks ja hoolivaks mänguhoos

Tartu Lasteaed Klaabumaa meeskond

Juhtkond

direktor JANA
õppealajuhataja AITA
asjaajaja KAIRI

Klaabu maja

1. rühm Liblikad

õpetajad MARIS ja HELIN

õpetaja abi ANNIKA

2. rühm Põrnikad

õpetajad EMERI ja ESTI

õpetaja abi GERLE

3. rühm Siilid

õpetajad EDA ja LY

õpetaja abi SIRJE

4. rühm Linnud

õpetaja KAIRI ja JANE

õpetaja abi 

5. rühm Kalad

õpetaja MAIU ja LIIS

õpetaja abi HELLE ja AILI

6. rühm Nipid

õpetajad KATRIN ja TRIINA

õpetaja abi LIIS

Erialaspetsialistid

muusikaõpetaja TÄHTI

liikumisõpetaja MAYREN

Tugispetsialistid

logopeed EVE

tugiteenuste koordinaator ANNIKA

eripedagoog KAISA

Abipersonal

majaperenaine ÜLLA

Sireli maja

7. rühm Lepatriinud

õpetajad JANE

abiõpetaja KATI

õpetaja abi LJUDMILA

8. rühm Liblikad

õpetajad JANE ja ANNELI

õpetaja abi MERLIN

9. rühm Mesimummud

õpetaja HEILI

abiõpetaja ÜLLE

õpetaja abi KADI

Erialaspetsialistid

muusikaõpetaja JANA

liikumisõpetaja MARIE

Tugispetsialistid

tugiteenuste koordinaator- logopeed ANNIKA

 

Väliskoristust teostab Klaabu ja Sireli majas Krausberg Eesti OÜ ja

korrashoiuteenust osutab Arkaadia Haldus OÜ.

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

s2/1_912_403_Jalusesse_karu_programmi_logo.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Koostöö, avatus ja areng
Tartu Lasteaed Klaabumaa kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu maja lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Tartu Lasteaed Klaabumaa meeskond

Juhtkond direktor JANA õppealajuhataja AITA asjaajaja KAIRI Klaabu maja 1 rühm Liblikad õpetajad MARIS ja HELIN õpetaja abi ANNIKA 2

Tartu Lasteaed Klaabumaa meeskond

klaabu.tartu.ee © 2024 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabumaal üheskoos loovaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
Kummeli 5, Tartu