Tugiteenused      Huviringid      
Sireli maja Koos on tore mängida! Sireli maja

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

Sireli maja

7. rühm Lepatriinud sobitusrühm (4-7 aastased lapsed, rühmas on arenguliste erivajadusega lapsed).

 

Rühma telefon: 53809076
Igapäevane infovahetus toimub Eliisi veebikeskkonnas
Õpetajad JANE

Abiõpetaja KATI

Õpetaja abi LJUDMILA

 

                                                                           

Sireli maja

 

 

ALANUD ON JÄLLE PÄEV,

ÜHENDAME OMA KÄED.

OLE SÕBRAKS MINULE, 

MINA SÕBRAKS SINULE.

TERE SÕBER, TERE-TERE,

KOOS ON LEPATRIINU PERE.

TERE HOMMIKUST KÕIGILE!

Sireli maja

Lepatriinu rühm on sobitusrühm, kus on koos 4-7a lapsed. Rühmas on 17 last.

Lepatriinud tunnevad huvi kõige ümbritseva vastu ning tahavad kõike proovida ja katsetada. Eriti meeldib meile mängida ja meisterdada,  viibida palju õues ning  juhtida roboteid.

Sõbraliku ja kokkuhoidva kollektiivi kujundamiseks on kasutusel „Kiusamisest vabaks!“ lasteaia programm. Toome oma igapäevastesse tegevustesse laulumänge ning laste joogat.

Kuna oleme Sireli majas vanim vanuserühm, pöörame erilist tähelepanu kooliks valmistumisele, sotsiaalsete oskuste kinnistamisele ning lego-, robootika- ja digivahendite rakendamisele õppetegevustes.

Koos on tore mängida!

Sireli maja
Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Sireli maja

7 rühm Lepatriinud   sobitusrühm (4-7 aastased lapsed, rühmas on arenguliste erivajadusega lapsed)

Sireli maja

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
            4761 027
Kummeli 5, Tartu