Tugiteenused      Huviringid      
Lasteaed   Lasteaed

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

Tartu Lasteaed Klaabumaa

 

Klaabu maja
Avatud kell 7.00 - 18.00.

Telefon 51 22618, 4761 027

Kummeli 5, Tartu, 50304 

Lasteaed

 

Sireli maja

Avatud kell 7.00- 18.00.

Telefon 51 22618, 7 361 595.

Lubja 14, Tartu 50303

 Lasteaed

ELIIS infokeskkond

Igapäevase õppe- ja kasvatustöö korraldamisel ja vanematega info vahetamiseks kasutame e-lasteaia veebirakendust ELIIS, milles on  rühmade teated ja Klaabu lasteaias toimunud sündmuste kajastused turvaliselt nähtavas formaadis.

 

Terviseedendus

Väärtustame laste terviseedendust ja laste tasakaalustatud sotsiaalse, emotsionaalse arengu toetamist. Lasteaed osaleb mitmetes koostööprojektides, mis pakuvad koostöös uusi ajakohaseid metoodikaid ja infot laste arenguks.

 

 

Info ja kontaktid

Iganädalane toidumenüü, loe lasteaiatasu kohta, sirvi lähemalt parkimiskorda. Sellest sektsioonist leiad rühmade info ja kontaktid, juhtkonna kontaktid, asukoha kaart ja sündmuste kajastused Klaabu Lasteaia Facebooki lehel.

 

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Lasteaed

Tartu Lasteaed Klaabumaa   Klaabu maja Avatud kell 7 00 - 18

Lasteaed

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
            4761 027
Kummeli 5, Tartu