Tugiteenused      Huviringid      
Raamatupidajad Tartu Lasteaed Klaabumaa raamatupidajad: 1) Palgagrupp - vanemraamatupidaja Maire Allik, telefon 7361 407 2) Müügigrupp  (lasteaia kohatasu) - vanemraamatupidaja Helle Kaasik,  telefon 7361 413 3) Asutuste grupp - vanemraamatupidaja Mairi Unt, telefon 7361 403 Raamatupidajad

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

Tartu Linnavalituse Rahandusosakonna raamatupidamisteenistus
(Raekoja plats 12).
Tartu Lasteaed Klaabumaa raamatupidajad:
1) Palgagrupp - vanemraamatupidaja Maire Allik, telefon 7361 407
2) Müügigrupp  (lasteaia kohatasu) - vanemraamatupidaja Helle Kaasik, telefon 7361 413
3) Asutuste grupp - vanemraamatupidaja Mairi Unt, telefon 7361 403

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Raamatupidajad

Tartu Linnavalituse Rahandusosakonna raamatupidamisteenistus (Raekoja plats 12) Tartu Lasteaed Klaabumaa raamatupidajad: 1) Palgagrupp - vanemraamatupidaja Maire Allik, telefon 7361 407 2) Müügigrupp  (lasteaia kohatasu) - vanemraamatupidaja Helle Kaasik,  telefon 7361 413 3) Asutuste grupp - vanemraamatupidaja Mairi Unt, telefon 7361 403

Raamatupidajad

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
            4761 027
Kummeli 5, Tartu