Tugiteenused      Huviringid      
Raamatupidajad write(' '+ts1+ts2+ts3+' '); anne[no-Smpam)li.vahemets@tartu.ee Raamatupidajad

Klaabumaal üheskoos

loovaks ja hoolivaks mänguhoos

Tartu Linnavalituse Rahandusosakonna raamatupidamisteenistus
(Raekoja plats 12).
Tartu Lasteaed Klaabumaa raamatupidajad:
1) Palgagrupp - vanemraamatupidaja Maire Allik, telefon 7361 407,
2) Müügigrupp  (lasteaia kohatasu) - vanemraamatupidaja Helle Kaasik, telefon 7361 413,
3) Asutuste grupp - vanemraamatupidaja Anneli Vahemets, telefon 7361 403, 

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

s2/1_912_403_Jalusesse_karu_programmi_logo.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Koostöö, avatus ja areng
Tartu Lasteaed Klaabumaa kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu maja lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Raamatupidajad

Tartu Linnavalituse Rahandusosakonna raamatupidamisteenistus (Raekoja plats 12) Tartu Lasteaed Klaabumaa raamatupidajad: 1) Palgagrupp - vanemraamatupidaja Maire Allik, telefon 7361 407, es1 = 'mailto:maire

Raamatupidajad

klaabu.tartu.ee © 2024 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabumaal üheskoos loovaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
Kummeli 5, Tartu