Tugiteenused      Huviringid      
Sireli maja ajalugu aastast on lasteaed Sirel eesti õppekeelega lasteaed Sireli maja ajalugu

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

Sireli maja ajalugu

Tartu Lasteaed Sirel asutati 1957. aastal. Lasteaed töötas sõjaväetehase töötajate lastele “Postkast-32” ehitatuna. Lasteaia hoonete kompleks koosnes kahest hoonest: põhihoonest, kus asusid kaks rühmaruumi koos administratsiooni ruumidega ning abihoonest abiruumide ja ametikorteriga. Tollal oli lasteaia nimekirjas 50 last. Tulles vastu tehase töötajate suurele nõudmisele lasteaiakohtade järgi avati 1965/1966. aastal endises klubihoones aadressil Puiestee 17 kolmas rühm.

1966. aastal sai lasteaia nimeks “Tartu Kontrollaparatuuri Tehase lasteaed nr.16“. Aastatel 1966-1992. tegutses lasteaed 93 kasvandikuga kolmes hoones kolme rühmaga. Lasteaed töötas Tartu Kontrollaparatuuri Tehase osana. 1992. aasta suvel olukord muutus. Tehas pandi kinni ja koos tehasega suleti ka lasteaed. Tehase juhtkonna otsusega kavandati lasteaed asutusena likvideerida ning ruumid ümber ehitada baariks.

1993. aasta jaanuaris läks lasteaed Tartu Linna Haridusosakonna alluvusse nimega Tartu 16. lasteaed ja taasavati põhihoones Lubja 14 kahes rühmas 48 kasvandikuga. Lasteaed säilis vene õppekeelega asutusena, tööle asusid ka endised asutuse töötajad koos juhatajaga.

1996. aastal külastas lasteaeda Saksamaa ettevõtja hr Karl Hans Hebrok ja pakkus oma abi lasteaia hoonete renoveerimisel. Aastatel 1996-1998 sai tänu temale renoveeritud täies ulatuses lasteaia peahoone. Aastatel 2003-2004 ehitati senise abihoone asemele lasteaia töötajate algatusel ja linnavalitsuse ning sponsori abiga uus maja, kus 2004 suvel valmisid ruumid sõimerühmale ja lisaruumid õppetööks.

1999. aastal kinnitati asutuse nimeks Tartu Lasteaed Sirel.

2003. aasta kevadel läbis Tartu Lasteaed Sirel Riikliku Järelvalve kontrolli ja sai 11. novembril 2003 koolitusloa.

1. septembrist 2004. aastast töötas lasteaias kaks vene õppekeelega rühma ja üks eesti õppekeelega sõimerühm.

Alates 1. septembrist 2005. aastast töötab lasteaias üks vene- ja kaks eesti õppekeelega liitrühma.

Alates 1. septembrist 2014. aastast on lasteaed Sirel eesti õppekeelega lasteaed.
Sireli maja ajalugu
Sireli maja ajalugu
Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Sireli maja ajalugu

Tartu Lasteaed Sirel asutati  1957   aastal

Sireli maja ajalugu

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
            4761 027
Kummeli 5, Tartu