Tugiteenused      Huviringid      
Sireli maja ajalugu Ühendatud lasteaed sai nimeks Tartu Lasteaed Klaabumaa Sireli maja ajalugu

Klaabumaal üheskoos

loovaks ja hoolivaks mänguhoos

Sireli maja ajalugu

Tartu Lasteaed Sirel avati 1957. aastal. Lasteaed loodi sõjaväetehase “Postkast-32” töötajate lastele. Lasteaia hoonete kompleks koosnes põhihoonest kahe rühmaruumi ja administratsiooni ruumidega ning abihoonest abiruumide ja ametikorteriga. Tollal oli lasteaia nimekirjas 50 last. Tehase töötajate nõudmisel lasteaiakohtade järele, avati 1965. aastal endises klubihoones, aadressil Puiestee 17, kolmas rühm.

 

1966. aastal sai lasteaed nimeks “Tartu Kontrollaparatuuri Tehase lasteaed nr.16“. Aastatel 1966-1992. a tegutses lasteaed 93 kasvandikuga kolmes hoones kolme rühmaga. Lasteaed töötas Tartu Kontrollaparatuuri Tehase osana. 1992. aasta suvel olukord muutus. Tehas pandi kinni ja koos tehasega suleti ka lasteaed. Tehase juhtkonna otsusega kavandati lasteaed asutusena likvideerida ning ruumid ümber ehitada baariks.

 

1993. aasta jaanuaris läks lasteaed Tartu linna haridusosakonna alluvusse nimega Tartu 16. Lasteaed ja taasavati põhihoones (Lubja 14) kahes rühmas, 48 kasvandikuga. Lasteaed säilis vene õppekeelega asutusena, tööle asusid endised asutuse töötajad koos juhatajaga.

 

1996. aastal külastas lasteaeda Saksamaa ettevõtja hr Karl Hans Hebrok ja pakkus oma abi lasteaia hoonete renoveerimisel. Aastatel 1996-1998 sai tänu temale renoveeritud täies ulatuses lasteaia peahoone. Aastatel 2003-2004 ehitati senise abihoone asemele lasteaia töötajate algatusel ja linnavalitsuse ning sponsori abiga uus maja, kus 2004. a suvel lisandus üks rühm ja lisaruumid.

1999. aastal sai asutus nimeks Tartu Lasteaed Sirel.

 

1. septembrist 2004. a töötas lasteaias kaks vene õppekeelega rühma ja üks eesti õppekeelega sõimerühm. Alates 1. septembrist 2005. a töötas lasteaias üks vene- ja kaks eesti õppekeelega liitrühma. Alates 1. septembrist 2014. a on lasteaed Sirel eesti õppekeelega lasteaed.

 
Lasteasutuse pikajaline juht Jelena Ustav läks pensionile 2022. a augustis. Tartu linna otsusena ühendati Tartu Lasteaed Sirel ja Tartu Lasteaed Klaabu ühise juhtimise alla, alates 1. jaanuarist 2023. Ühendatud lasteaed sai nimeks Tartu Lasteaed Klaabumaa.
Sireli maja ajalugu
Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

s2/1_912_403_Jalusesse_karu_programmi_logo.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Koostöö, avatus ja areng
Tartu Lasteaed Klaabumaa kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu maja lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Sireli maja ajalugu

Tartu Lasteaed Sirel avati 1957   aastal

Sireli maja ajalugu

klaabu.tartu.ee © 2024 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabumaal üheskoos loovaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
Kummeli 5, Tartu