Tugiteenused      Huviringid      
Tartu linna lasteaedade kvaliteedikokkulepe pdf 1,0Mb) Tartu linna lasteaedade kvaliteedikokkulepe

Klaabumaal üheskoos

loovaks ja hoolivaks mänguhoos

Tartu linna lasteaedade kvaliteedikokkulepe

Tartu lasteaedade ühise töö tulemusena allkirjastati  25. mail 2018. a linna  lasteaedade kvaliteedikokkulepe. Kvaliteedikokkuleppesse sõnastati ühised põhimõtted ja väärtused, millest iga lasteaed õppe- ja kasvatusprotessi  läbi viimisel lähtub.

pdf Lasteaedade kvaliteedikokkulepe (.pdf 1,0Mb).
Tartu linna lasteaedade kvaliteedikokkulepe
Tartu linna lasteaedade kvaliteedikokkulepe
Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

s2/1_912_403_Jalusesse_karu_programmi_logo.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Koostöö, avatus ja areng
Tartu Lasteaed Klaabumaa kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu maja lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Tartu linna lasteaedade kvaliteedikokkulepe

Tartu lasteaedade ühise töö tulemusena allkirjastati  25 mail 2018

Tartu linna lasteaedade kvaliteedikokkulepe

klaabu.tartu.ee © 2024 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabumaal üheskoos loovaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
Kummeli 5, Tartu