Tugiteenused      Huviringid      
''Aita mind, et ma Montessori pedagoogika on maailmas ka tänapäeval laialt levinud alternatiivpedagoogika suund, mille rajas Itaalia arst, psühholoog ja pedagoog Maria Montessori (1870-1952). Tema pedagoogika on suunatud lapse iseseisvuse suurendamisele, iseõppimisele, enesekasvatusele, rõhutades individuaalse lähenemise tähtsust.     ''Aita mind, et ma võiks seda ise teha''

Klaabumaal üheskoos

loovaks ja hoolivaks mänguhoos

''Aita mind, et ma võiks seda ise teha''

Montessori pedagoogika on maailmas ka tänapäeval laialt levinud alternatiivpedagoogika suund, mille rajas Itaalia arst, psühholoog ja pedagoog Maria Montessori (1870-1952). Tema pedagoogika on suunatud lapse iseseisvuse suurendamisele, iseõppimisele, enesekasvatusele, rõhutades individuaalse lähenemise tähtsust.

Montessori  pedagoogikas lähtutakse igast lapsest ja tema arengust.  Laps õpib läbi kogemuse. Loomulikult arenev ehk tasakaalustunud laps on kasvatuse suurim eesmärk. Kasvamine on keeruline protsess. Peategelane on laps.  Lastes lapsel tegutseda nii füüsilises kui vaimses keskkonnas – on parim  viis last aidata.  Julgustades teda olema tema ise, olles talle toeks iseendaks kasvamise keerulisel ja huvitaval teel. Olulisel kohal on ettevalmistatud keskkond, mis arvestab lapse arenguvajadusi:

· lapse jaoks on esikohal liikumis-ja tegevusvabadus;

· lapsel on võimalus järgida seesmist katsetamisvajadust, õppida seda, mis just sel hetkel on temale oluline;

· laps saab tunda end tegevuse algatajana;

· mööbel on lapsele sobiv, õppevahendid on avatud riiulitel;

· igal vahend on paigutatud vastavale kindlale kohale nii, et uue tegevuse otsijal oleks terviklik ülevaade ümbritsevast;

· korrastatud ja huvitavas ümbruses areneb lapse algatusvõime.

Maria Montessori töötas välja õppevahendite kasutamise süsteemi, mis vastab lapse vajadustele erinevas vanuses. Laps saab vabalt valida meelepäraseid tegevusi. Õppevahendite kasutamine aitab lapsel luua tervikliku maailmapildi, mille laps omandab läbi harjutamise ja isikliku kogemuse. See aga loob aluse lapse positiivsele enesehinnangule. Montessori pedagoogikas on oluline roll täiskasvanul, kes loob tingimused lapse arenguks. Montessori õpetaja täidab talle usaldatud austavat ülesannet olla lapsele saatjaks inimeseks kasvamise teel.

 
 
Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

s2/1_912_403_Jalusesse_karu_programmi_logo.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Koostöö, avatus ja areng
Tartu Lasteaed Klaabumaa kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu maja lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

''Aita mind, et ma

Montessori  pedagoogikas lähtutakse igast lapsest ja tema arengust   Laps õpib läbi kogemuse Montessori pedagoogika on maailmas ka tänapäeval laialt levinud alternatiivpedagoogika suund, mille rajas Itaalia arst, psühholoog ja pedagoog Maria Montessori (1870-1952). Tema pedagoogika on suunatud lapse iseseisvuse suurendamisele, iseõppimisele, enesekasvatusele, rõhutades individuaalse lähenemise tähtsust.

''Aita mind, et ma võiks seda ise teha''

klaabu.tartu.ee © 2024 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabumaal üheskoos loovaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
Kummeli 5, Tartu