Tugiteenused      Huviringid      
Tule tööle     Tule tööle

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

Vajame tugiisikut  (tööaeg 6 tundi päevas, koormus 0,75 ametikohta) Põrnikate rühma (4-5. a laste rühm).

Tugiisik toetab arengulise erivajadusega lapsi koostöös pedagoogide, lapsevanemate ja tugispetsialistidega.

Tugiisik väärtustab igat last ja enda tööd, jagab Tartu Lasteaed Klaabu väärtuseid ja hoolib lasteaia arengust, on hea kolleeg. Vajalikud on teadmised koolieelsest pedagoogikast ja arengupsühholoogiast või on läbitud lapsehoidja koolitus.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

CV  saata 31. detsembriks 2020. a 

Info telefonil  51 22 618.

 

 
Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabu maja
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Tule tööle

Vajame tugiisikut  (tööaeg 6 tundi päevas, koormus 0,75 ametikohta) Põrnikate rühma (4-5 a laste rühm)

Tule tööle

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabu Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
            4761 027
Kummeli 5, Tartu