Tugiteenused      Huviringid      
Toitlustamine lasteaias pdf 71,3Kb) Toitlustamine lasteaias

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

Toitlustamine lasteaias

Toitlustamine lasteaias

Lasteaia köögis valmistab lastele toitu Lunch Time &  Catering OÜ.

 

                                                                                 

Lapse toidukulu päevamaksumus alates 1. juulist 2021. a  on 1,90 eurot.

Hommikusöök 0,42 eurot.

Lõunasöök 1,00 euro.

Õhtuoode 0,48 eurot.


Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteasutuse hoolekogu ja kinnitab direktor. 

Toidukordade muudatuste avaldus tuleb lapsevanemal vähemalt seitse päeva enne muudatust saata rühma meilile või anda avaldus paberkandjal õpetaja kätte. Avaldusele  märkida  lapse nimi, rühm ja soovitav muudatus.

Palun  teavitage rühmaõpetajaid ELIIS veebikeskkonna kaudu või:
Liblikad 53026915
Põrnikad 5287348
Siilid 53301035
Linnud 58556012
Kalad 5103270
Nipid 53083547

 

Lapse puudumisest tuleb rühma teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15.00ks. Kui lapsevanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb lapsevanemal tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest. 

Puudumise korral tuleb vanemal teavitada lapse lasteaeda toomisest eelmisel päeval.

Laste toitlustamise aluseks olevad õigusaktid

pdf Sotsiaalministri 15.01.2008.a määrus nr 8 (.pdf 97,6Kb).
Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabu maja
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Toitlustamine lasteaias

Lasteaia köögis valmistab lastele toitu Lunch Time &  Catering OÜ                                                                                     Lapse toidukulu päevamaksumus alates 1

Toitlustamine lasteaias

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabu Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
            4761 027
Kummeli 5, Tartu