Tugiteenused      Huviringid      
Lasteaia aasta teema Vaimne tervis ja turvalisus: tagatud on lapse heaolu ja turvalisus Lasteaia aasta teema

Klaabumaal üheskoos

loovaks ja hoolivaks mänguhoos

Lasteaia aasta teema

Õppeaasta  2023/2024

Üldteema „Klaabumaa aastaring – põnevust igasse päeva“

 

Üldeesmärgid: 

  • Lapse arengu mitmekülgne toetamine tugineb kaasajastatud arengu hindamisel.
  • Erinevate metoodikate lõimimine ja mitmekülgne õpikeskkond toetab lapse õpihuvi, enesetõhusust ja arengut.
  • Vaimne tervis ja turvalisus: tagatud on lapse heaolu ja turvalisus.
Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

s2/1_912_403_Jalusesse_karu_programmi_logo.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Koostöö, avatus ja areng
Tartu Lasteaed Klaabumaa kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu maja lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Lasteaia aasta teema

Õppeaasta  2023/2024 Üldteema „Klaabumaa aastaring – põnevust igasse päeva“   Üldeesmärgid:  Lapse arengu mitmekülgne toetamine tugineb kaasajastatud arengu hindamisel Erinevate metoodikate lõimimine ja mitmekülgne õpikeskkond toetab lapse õpihuvi, enesetõhusust ja arengut

Lasteaia aasta teema

klaabu.tartu.ee © 2024 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabumaal üheskoos loovaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
Kummeli 5, Tartu