Tugiteenused      Huviringid      
Lasteaia aasta teema   Lasteaia aasta teema

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

Lasteaia aasta teema

Õppeaasta  2022/2023

Üldteema „Avastame Klaabumaad lahtiste silmade ja avatud südamega“

 

Üldeesmärgid: 

  • Lapse arengu igakülgne toetamine.
  • Koostöö ja sotsiaalsete oskuste kujundamine.
  • Erinevate metoodikate ja vahendite lõimimine õppeprotsessi.
  • Vaimne tervis ja füüsiline aktiivsus. 
Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabu maja
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Lasteaia aasta teema

Õppeaasta  2022/2023 Üldteema „Avastame Klaabumaad lahtiste silmade ja avatud südamega“   Üldeesmärgid:  Lapse arengu igakülgne toetamine Koostöö ja sotsiaalsete oskuste kujundamine

Lasteaia aasta teema

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
            4761 027
Kummeli 5, Tartu