Tugiteenused      Huviringid      
Parkimine Parkimisel kasutage parkimiskella Parkimine

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

Parkimiskorraldus

 

Lasteaia juures on avalik parkla, kus parkimisaeg on liiklusmärgiga piiratud: tööpäevadel kell 7.00-10.00 ja kell 15.00-18.00 on parkimisaeg üks tund. Parkimisel kasutage parkimiskella.

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabu maja
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Parkimine

Parkimiskorraldus Lasteaia juures on avalik parkla, kus parkimisaeg on liiklusmärgiga piiratud: tööpäevadel kell 7 00-10

Parkimine

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabu Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
            4761 027
Kummeli 5, Tartu