Sisehindamine lasteasutuses

Sisehindamine lasteasutuses

Lasteasutuse sisehindamise aluseks on asutuse arengukavas seatud mõõdetavad eesmärgid ja planeeritud tegevused. Tulemusi hinnatakse ühe  kui ka kolme õppeaasta lõikes. Pikema perioodi hindamine toob välja asutuse arengutrendid - asutuse tugevused ja arendamist vajavad valdkonnad.

Õppeasutuse tegevuse planeerimine ja hindamine toimub järgnevates võtmealades:
1. Eestvedamine ja juhtimine
2. Personalijuhtimine ja personaliga seotud tulemused
3. Koostöö huvigruppidega ja huvigruppidega seotud tulemused
4. Resursside juhtimine
5. Õppekasvatusprotsess ja lapsega seotud tulemused

Sisehindamine lasteasutuses
est   eng  
Klaabu tegelaskuju ja lasteaia logo looja, Klaabu teemaliste raamatute autor ja multifilmide re¾issöör on Avo Paistik.
Tartu Lasteaed Klaabu, Kummeli 5, Tartu 50304, tel 51 22 618,
uues serveris