ERASMUS+ koostööprojekt 2014-2016

ERASMUS+ koostööprojekt 2014-2016
Tartu Lasteaed Klaabu
 
 
 
 
 
 
 
Vaata projekti kodulehelt
 

Klaabu lasteaed osaleb Erasmus Pluss rahvusvahelises koostööprojektis  Elu koolis/lasteaias üheskoos: sotsiaalsed suhted, õpioskused ja lapse päevarütm.

Projektiperiood: 2 aastat (2014 - 2016 õ.-a.)

Projekti eesmärgid:

  • Inglise keele praktiseerimine, Euroopa mitmekeelsuse avastamine

  • Õpetajate professionaalsete oskuste ja laste sotsiaalsete oskuste arendamine

  • Uuenduslike eakohaste õppevahendite välja töötamine, täiendamine ja jagamine

  • Erinevuste võrdlemine õppekorralduses ja laste aja planeerimisel eri riikides (sh koostöös partnerasutustega - huvikoolid jt)

Projektipartnerid:

Ecole le Jean Morvan, Pleumeur Bodou, Prantsusmaa (koordinaator)

Istituto Comprensivo Anzio III, Anzio, Itaalia

11th Nipiagogio Chanion, Chania, Kreeka

Ölduselsskóli, Reykjavik, Island

Barbaros Ilkokulu, Tuzla, Türgi 

Osalejad Klaabu lasteaiast: Siilide, Liblikate, Lindude ja Nipide rühmad. Projektis osaleb 9 lasteaia töötajat (7 õpetajat, direktor ja õppealajuhataja). 

Lasteaed Klaabu projekti koordinaator: õpetaja Kairi Ennok 

Projektikohtumised:

Prantsusmaal: detsember 2014

Eestis (projektisisene koolituskohtumine): aprill 2015

Islandil:  mai 2015

Itaalias: oktoober 2015

Kreekas: (projektisisene koolituskohtumine) märts -aprill 2016

Türgis: juuni 2016 

Projekti tegevused

Esimesel aastal (2014/2015) keskendub iga haridusasutus eelnevalt oma asutuse siseselt, seejärel Euroopa tasandil ühise käitumiskoodeksi (reeglite kogum) täiendamisele/loomisele. Reeglistikud  luuakse või uuendatakse lasteasutuste töötajate ja laste koostöös. IKT vahendite kaudu jagatakse ja võrreldakse eri riikide asutuste reeglistikke. Õpetajate kohtumised aitavad kaasa ühise reeglistiku loomisele,  samuti jagatakse koosolekutel parimaid praktikaid, mida igapäevatöös rakendada. Nt jagatakse oma kogemusi reeglite kehtestamisel (võtted, metoodikad, motiveerimine vmt) ja reeglite mittejärgimise abinõude (nt time out meetod, eneseanalüüsile suunamine, ühisarutelud jt) rakendamisel. 

Teisel aastal (2015/2016) töötatakse laste vanustele vastavalt päevakavade kaardistamisega eri riikide lasteasutustes (õppimise- ja vaba aeg) ja erinevate pedagoogiliste võtete/oskuste omandamisele ja arendamisele, et tagada edu laste õpetamisel. Pikemas perspektiivis loodame, et kogemuste jagamine õppe- ja kasvatustöö planeerimisel ja organiseerimisel laste päevakavast lähtuvalt võimaldab lasteasutustel vajadusel läbi viia vastavaid uuendusi. Tutvutakse ka koostöövõimalustega haridusasutuste ja kohalike koostööpartnerit vahel partnerriikides (huvikoolid, ülikoolid, raamatukogud, spordiklubid jt) laste aja sisustamisel ja õpetamisel.

ERASMUS+ koostööprojekt 2014-2016
est   eng  
Klaabu tegelaskuju ja lasteaia logo looja, Klaabu teemaliste raamatute autor ja multifilmide re¾issöör on Avo Paistik.
Tartu Lasteaed Klaabu, Kummeli 5, Tartu 50304, tel 51 22 618,
uues serveris