Tugiteenused      Huviringid      
Aasta Klaabu ja Aasta Palju Õnne!   Aasta Klaabu ja Aasta Nipi valimine

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

Aasta Klaabu ja Aasta Nipi valimine

Iga õppeaasta  lõpus (mais) valivad töötajad juhtkonna esitatud pedagoogide nominentidest  Aasta Klaabu ja abipersonali nominentidest Aasta Nipi.

 

AASTA KLAABU 2019 on eripedagoog Taivi.

AASTA NIPI 2019 on õpetajat abistav töötaja Elo Liblikate rühmast.

 

TARTU  AASTA LASTEAIAÕPETAJA JA PIIRKONDLIK AASTA LASTEAIA- ÕPETAJA NOMINENT 2018 -  EMERI MÖLDRI (Põrnikate rühma õpetaja)

 

Hea õpetaja teab, et üks kiitev sõna võib pilvisemalgi päeval päikese välja tuua.

Palju Õnne!

 

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabu maja
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Aasta Klaabu ja Aasta

Iga õppeaasta  lõpus (mais) valivad töötajad juhtkonna esitatud pedagoogide nominentidest   Aasta Klaabu ja abipersonali nominentidest Aasta Nipi   AASTA KLAABU 2019 on eripedagoog Taivi

Aasta Klaabu ja Aasta Nipi valimine

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabu Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.