Tugiteenused      Huviringid      
Klaabu lasteaed osaleb PRIA Projektitaotluse esitas ja tegevusi koordineeris Tartu Linnavalitsuse tervishoiuoskond. Projekti tegevused toimusid aprill - juuni 2015. pdf 2,6Mb) , Klaabu lasteaed osaleb PRIA puu- ja köögivilja tegevustega seotud projektis

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Klaabu lasteaed osaleb PRIA

Puu- ja köögivilja tervislikumat kasutamist toetavad tegevused rühmades Nädalateema: "Kuidas maitseb vikerkaar?" ( pdf 2,6Mb) , Projektitaotluse esitas ja tegevusi koordineeris Tartu Linnavalitsuse tervishoiuoskond. Projekti tegevused toimusid aprill - juuni 2015.

Klaabu lasteaed osaleb PRIA puu- ja köögivilja tegevustega seotud projektis

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
            4761 027
Kummeli 5, Tartu