Tugiteenused      Huviringid      
Lasteaed Sirel Lasteaia üritused toetuvad  eesti rahvakalendri tähtpäevadele Lasteaed Sirel

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

Tartu Lasteaed Sirel on kolmerühmaline lasteaed, kus lastele on loodud hubased rühmad ja turvaline õueala.

Lasteaial on väljakujunenud omad väärtused ning traditsioonid. Lasteaia üritused toetuvad  eesti rahvakalendri tähtpäevadele.

Lasteaed Sirel
Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Lasteaed Sirel

Tartu Lasteaed Sirel on kolmerühmaline lasteaed, kus lastele on loodud hubased rühmad ja turvaline õueala Lasteaial on väljakujunenud omad väärtused ning traditsioonid

Lasteaed Sirel

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
            4761 027
Kummeli 5, Tartu