Tugiteenused      Huviringid      
PRIA 2016 Klaabus Projektitaotluse esitas ja tegevusi koordineeris Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuoskond. Projekti tegevused toimuvad mai - juuni 2016. Osalesid Põrnikate ja Kalade rühm. pdf 0,2Mb) PRIA 2016 Klaabus

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabu maja
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

PRIA 2016 Klaabus

Biokompostriga tutvumine 11 mai 2016 ( Projektitaotluse esitas ja tegevusi koordineeris Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuoskond.Projekti tegevused toimuvad mai - juuni 2016. Osalesid Põrnikate ja Kalade rühm.

PRIA 2016 Klaabus

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabu Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
            4761 027
Kummeli 5, Tartu