Tugiteenused      Huviringid      
PRIA projekti tegevused Klaabus Projekti tegevustes osalesid kõik Klaabu lasteaia rühmad. pdf 4,0Mb) PRIA projekti tegevused Klaabus 2017

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabu maja
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

PRIA projekti tegevused Klaabus

Näiteid tegevustest rühmades Põrnikad põristasid aias ( pdf 1,1Mb) Projekti tegevustes osalesid kõik Klaabu lasteaia rühmad.

PRIA projekti tegevused Klaabus 2017

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabu Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.