Tugiteenused      Huviringid      
Tartu Lasteaed Klaabu meeskond a) Tartu Linnavarade osakonna pilootprojekt Tartu Lasteaed Klaabu meeskond

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

Tartu Lasteaed Klaabu meeskond

1. rühm Liblikad

õpetajad MERILIN ja MARIS

õpetaja abi KAIRI

2. rühm Põrnikad

õpetajad EMERI ja ESTI

õpetaja abid KATI ja KAIRIT

3. rühm Siilid

õpetajad EDA ja LY

õpetaja abi SIRJE

4. rühm Linnud

õpetaja KAIRI

abiõpetaja JAGNE

õpetaja abi DANA

5. rühm Kalad

õpetaja MAIU

õpetaja abid KAROLIIN, DIANA

6. rühm Nipid

õpetajad   KÜLLI ja EVE

õpetaja abi LIIS

Erialaspetsialistid

muusikaõpetaja TÄHTI

liikumisõpetaja MAYREN

Tugispetsialistid

logopeed EVE

tugiteenuste koordinaator-eripedagoog ANNIKA

Abipersonal

majaperenaine ÜLLA

Juhtkond

õppealajuhataja AITA

direktor JANA

 

Väliskoristust teostab SOL Baltics OÜ  (01.11.2019- 31.10.2022. a)

Korrashoiuteenust osutab Arkaadia Haldus OÜ (1.01-31.12 2022. a) Tartu Linnavarade osakonna pilootprojekt

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabu maja
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Tartu Lasteaed Klaabu meeskond

1 rühm Liblikad õpetajad MERILIN ja MARIS õpetaja abi KAIRI 2

Tartu Lasteaed Klaabu meeskond

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabu Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
            4761 027
Kummeli 5, Tartu