Tugiteenused      Huviringid      
Töötajate asendamine Õpetaja abisid asendavad väljaspoolt maja tööle võetud asendajad, majaperenaine või õpetajad Töötajate asendamine

Klaabumaal üheskoos

loovaks ja hoolivaks mänguhoos

Põhikohaga töötava rühmaõpetaja haigestumise või koolitusel viibimise (vms. tingitud põhjuse korral) leitakse õpetajale asendaja lasteaia oma personali hulgast või pikemate puudumiste korral väljast poolt maja. Põhikohaga töötajate põhipuhkused on tavaliselt suveperioodil või jõulude ajal.

Õpetaja abisid asendavad väljaspoolt maja tööle võetud asendajad, majaperenaine või õpetajad.

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

s2/1_912_403_Jalusesse_karu_programmi_logo.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Koostöö, avatus ja areng
Tartu Lasteaed Klaabumaa kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu maja lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Töötajate asendamine

Põhikohaga töötava rühmaõpetaja haigestumise või koolitusel viibimise (vms tingitud põhjuse korral) leitakse õpetajale asendaja lasteaia oma personali hulgast või pikemate puudumiste korral väljast poolt maja

Töötajate asendamine

klaabu.tartu.ee © 2024 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabumaal üheskoos loovaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
Kummeli 5, Tartu