Tugiteenused      Huviringid      
ERASMUS+ õpirändeprojekt 2019-2022 pdf 5,3Mb) ERASMUS+ õpirändeprojekt 2019-2022

Klaabumaal üheskoos

loovaks ja hoolivaks mänguhoos

Archimedes SA  rahastas  25 072 euroga Tartu Lasteaed Klaabu Erasmus+ K1 õpirändeprojekti „Montessori pedagoogika ja  varajane keeleõpe Klaabu Lasteaias (2019-2022).

Projekti eesmärk on arendada lasteaia töötajate professionaalseid oskusi Montessori pedagoogika põhimõtete ja varajase keeleõppe metoodika rakendamisel Euroopa kolleegide hea praktika ja temaatiliste koolituse toel.

Projekti käigus toimub 13 õpirännet, milles osalevad juhtkond, õpetajad ja õpetaja abid. Projekti raames osaleb personal koolitustel ja käib töövarjudeks lasteaedades Türgis, Serbias, Tšehhis, Itaalias, Saksamaal ja Hispaanias. Projekti käigus toimuvad majasisesed õpitoad ja uute meetodite kasutusele võtmine, vahendite valmistamine, õppeprotsessi vaatlustegevused ja nende järgsed analüüsid, majasisene kogemusseminar, metoodiliste mappide valmistamine ja õppekava täiendamine.

Projekti tulemusena rakendab Klaabu lasteaia personal igapäevases õppetöös oskuslikult ning teadlikult Montessori pedagoogika põhimõtteid ja meetodeid. Teise tulemusena integreeritakse  6.-7. a laste õppetöösse inglise keele õpe.

Kokkuvõte õpirännetest on failis.

pdf (.pdf 5,3Mb).
Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

s2/1_912_403_Jalusesse_karu_programmi_logo.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Koostöö, avatus ja areng
Tartu Lasteaed Klaabumaa kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu maja lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

ERASMUS+ õpirändeprojekt 2019-2022

Archimedes SA  rahastas   25 072 euroga Tartu Lasteaed Klaabu Erasmus+ K1 õpirändeprojekti „ Montessori pedagoogika ja   varajane keeleõpe Klaabu Lasteaias (2019-2022) Projekti eesmärk on arendada lasteaia töötajate professionaalseid oskusi Montessori pedagoogika põhimõtete ja varajase keeleõppe metoodika rakendamisel Euroopa kolleegide hea praktika ja temaatiliste koolituse toel

ERASMUS+ õpirändeprojekt 2019-2022

klaabu.tartu.ee © 2024 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabumaal üheskoos loovaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
Kummeli 5, Tartu