Tugiteenused      Huviringid      
Klaabu tervisemeeskonna liikmed ee Elo,  Liblikate rühma õpetaja assistent Kati,    Põrnikate rühma õpetaja Eda, Siilide rühma õpetaja Mayren, liikumisõpetaja, meeskonnajuhi abi Krista,  Liblikate rühma õpetaja Mari-Liis, Kalade rühma õpetaja Külli, Nipide rühma õpetaja   Klaabu tervisemeeskonna liikmed

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

Klaabu tervisemeeskonna liikmed

 

  1. Aita, õppealajuhataja, tervisemeeskonna juht,  kontakt -
  2. Elo, Liblikate rühma õpetaja assistent
  3. Kati,  Põrnikate rühma õpetaja
  4. Eda, Siilide rühma õpetaja
  5. Mayren, liikumisõpetaja, meeskonnajuhi abi
  6. Krista, Liblikate rühma õpetaja
  7. Mari-Liis, Kalade rühma õpetaja
  8. Külli, Nipide rühma õpetaja

 

 

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabu maja
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Klaabu tervisemeeskonna liikmed

  Aita, õppealajuhataja, tervisemeeskonna juht,    kontakt - es1 = 'mailto:aita.'; es2 = 'arund@raad'; es3 = '.tartu ee'; ts1 = 'aita

Klaabu tervisemeeskonna liikmed

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabu Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.