Tugiteenused      Huviringid      
Meie lasteaed osaleb Euroopa Meie lasteaed osaleb Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projekti “Kasvades oma toiduga” tegevustes.

Klaabumaal üheskoos

loovaks ja hoolivaks mänguhoos

Meie lasteaed osaleb Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projekti “Kasvades oma toiduga” tegevustes.

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

s2/1_912_403_Jalusesse_karu_programmi_logo.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Koostöö, avatus ja areng
Tartu Lasteaed Klaabumaa kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu maja lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Meie lasteaed osaleb Euroopa

Meie lasteaed osaleb Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projekti “Kasvades oma toiduga” tegevustes.

klaabu.tartu.ee © 2024 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabumaal üheskoos loovaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
Kummeli 5, Tartu