Tugiteenused      Huviringid      
Meie lasteaed osaleb PRIA   Meie lasteaed osaleb PRIA Koolikava kaasnevate haridusmeetmete tegevustes

Klaabumaal üheskoos

loovaks ja hoolivaks mänguhoos

Meie lasteaed osaleb PRIA Koolikava kaasnevate haridusmeetmete tegevustes

PRIA Koolikava kaasnevate haridusmeetmete tegevuste elluviimise raames toimuvad

tervislikku toitumist tutvustavad mitmekülgsed töötoad ja talude külastused.

Läbi õpi- ja töötubade on saadud teadmisi tervislikust toitumisest, puu- ja köögivilja kasvatusest, piima ja piimatoodetest, sordiaretusest, mullast, elurikkusest aias ja põllul jpm.

Mahetalude külastused pakuvad lastele alti palju uudistamist, lapsed tutvuvad toidu tootmisega ja osalevad praktilistes tegevustes. 

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

s2/1_912_403_Jalusesse_karu_programmi_logo.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Koostöö, avatus ja areng
Tartu Lasteaed Klaabumaa kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu maja lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Meie lasteaed osaleb PRIA

PRIA Koolikava kaasnevate haridusmeetmete tegevuste elluviimise raames toimuvad tervislikku toitumist tutvustavad mitmekülgsed töötoad ja talude külastused Läbi õpi- ja töötubade on saadud teadmisi tervislikust toitumisest, puu- ja köögivilja kasvatusest, piima ja piimatoodetest, sordiaretusest, mullast, elurikkusest aias ja põllul jpm

Meie lasteaed osaleb PRIA Koolikava kaasnevate haridusmeetmete tegevustes

klaabu.tartu.ee © 2024 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabumaal üheskoos loovaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
Kummeli 5, Tartu