Tugiteenused      Huviringid      
Põhimäärus nsf/web/viited/VOLO2009061100533 Põhimäärus

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos
Tartu Linnavolikogu 11.06.2009 otsust nr 533., "Tartu Lasteaed Klaabu asutamine ja põhimääruse kinnitamine" saab sirvida  Tartu linna kodulehel oleva dokumendiregistri kaudu ja dokumendi otselink on info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLO2009061100533
Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabu maja
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Põhimäärus

Tartu Linnavolikogu 11 06

Põhimäärus

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabu Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.