Tugiteenused      Huviringid      
Arengukava   Väärtused: KOOSTÖÖ POSITIIVSUS ARENG HOOLIVUS Arengukava

Klaabumaal üheskoos

loovaks ja hoolivaks mänguhoos

Tartu Linnavalitsuse määrus  11.07.2023  nr 18
Tartu Lasteaed Klaabumaa arengukava aastateks 2023-2028 kinnitamine

pdf Tartu Lasteaed Klaabumaa arengukava (.pdf 0,8Mb).

Visioon:

KLAABUMAAL ÜHESKOOS LOOVAKS JA HOOLIVAKS MÄNGUHOOS.

Missioon:

IGA PÄEV SAMM KORRAGA ÕPIB LAPS SIIN HUVIGA.

 

Väärtused:

KOOSTÖÖ

POSITIIVSUS

ARENG

HOOLIVUS

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

s2/1_912_403_Jalusesse_karu_programmi_logo.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Koostöö, avatus ja areng
Tartu Lasteaed Klaabumaa kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu maja lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Arengukava

Tartu Linnavalitsuse määrus  11 07

Arengukava

klaabu.tartu.ee © 2024 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabumaal üheskoos loovaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
Kummeli 5, Tartu